Short Citation: Carlús/Gonzalez Munoz 2008

Year: 2008

Author: Carlús, X. / Gonzalez Muñoz, J.

Long Citation: Carrer de la riereta, 37-37 bis: un nou assentament prehistòric al Pla de Barcelona. Primers resultats, Cypsela 17, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, 91-114 (esp. 112).

Url:

Show all dates for Carlús/Gonzalez Munoz 2008

Back