Short Citation: Carlús et al. 2007

Year: 2007

Author: Carlús, X. López Cachero, F.J. / Oliva, M. / Palomo, A. / Rodriguez, A. / Terrats, N. / Lara, C. I Villena, N.

Long Citation: Cabanes, sitges i tombes. El paratge de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental) del 1300 al 500 AC. Quaderns d’Arqueologia 4, Museu d’Història de Sabadell (especialment 191-195).

Url:

Show all dates for Carlús et al. 2007

Back