Short Citation: Bosch et al. 1996

Year: 1996

Author: Bosch, A. / Forcadell, A. / Villabí, Mª. Del M.

Long Citation: Actas del I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Formació i implantació de les comunitats agrícoles (Gavà-Bellaterra,1995). Rubricatum 1, volum I, Gavà, Museu de Gavà, p. 391-395.

Url:

Show all dates for Bosch et al. 1996

Back