Short Citation: Bosch et al. 2000

Year: 2000

Author: Bosch, A. / Chinchilla, J. / Tarrús, J.

Long Citation: El poblat lacustre neolític de La Draga. Excavacions de 1990 a 1998. Monografies del CASC 2 (Girona 2000). especialment 261-263.

Url:

  @book{sanchez2000poblat,
  title={El poblat lacustre neolític de La Draga. Excavacions de 1990 a 1998},
  author={Chinchilla, J. and Tarrús and Bosch, A.},
  year={2000},
  publisher={Museu d'Arqueologia de Catalunya-Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya}
}
  
Show all dates for Bosch et al. 2000

Back