Short Citation: Bosch et al. 1998

Year: 1998

Author: Bosch, A. / Buxó, R. / Palomo, A. / Buch, M. / Mateu, J. / Tabernero, E. / Casadevall, J.

Long Citation: El poblat neolític de Plansallosa. L’explotació del territori dels primers agricultors-ramaders de l’Alta Garrotxa. Publicacions Eventuals d’Arqueologia de la Garrotxa 5 (Olot 1998).

Url:

  @book{i1998poblat,
  title={El poblat neolític de Plansallosa. L’explotació del territori dels primers agricultors-ramaders de l’Alta Garrotxa. Olot},
  author={Bosch, A. and Buxó, R. and Palomo, A. and Buch, M. and Mateu, J. and Tabernero, E. and Casadevall, J.},
  year={1998},
  publisher={Museu Comarcal de la Garrotxa}
}

  
Show all dates for Bosch et al. 1998

Back