Short Citation: Bordas et al. 1994

Year: 1994

Author: Bordas, A. / Diaz, J. / Pou, R. / Parpal, A. I Martin, A.

Long Citation: Excavacions arqueològiques 1992-1993 a la Bòbila Madurell-Mas Duran (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental), Tribuna d’Arqueologia, 1992-1993. Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 31-47.

Url:

Show all dates for Bordas et al. 1994

Back