Short Citation: Boquer et al. 1995

Year: 1995

Author: Boquer, S. / Bosch, J. / Cruells, W. / Miret, J. / Molist, M. I Rodon, T.

Long Citation: El jaciment de l’Institut de Batxillerat Antoni Pous. Un assentament a l’aire lliure de finals del calcolític. Manlleu, Osona. In: Memòries d’Intervencions arqueològiques a Catalunya 15, 1995. p. 160.

Url:

  @article{boquer1995jaciment,
  title={El jaciment de l’Institut de Batxillerat Antoni Pous. Un assentament al aire lliure de finals del calcolític, Malleu, Osona},
  author={Boquer, S. and Bosch, J. and Cruells, W. and Miret, J. and Molist, M. and Rodòn, T},
  journal={Memòries d'Intervencions Arqueològiques a Catalunya},
  number={15},
  year={1995}
}
  
Show all dates for Boquer et al. 1995

Back