Short Citation: Bartrolí et al. 1992

Year: 1992

Author: Bartrolí, R. / Cebrià, A. / Mestres, J. / Ribé, G.

Long Citation: La cova de la Guineu: ocupacions i usos d’una cavitat de la serra de Font-rubí (Alt Penedès) del 9.850 B.P. a l’època recent. Memòria de les campanyes realitzades en els anys 1988, 1989, 1990 i 1991. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Inèdit.

Url:

Show all dates for Bartrolí et al. 1992

Back