Short Citation: Bartrolí et al. 1992a

Year: 1992

Author: Bartrolí, R. / Bergadà, M. / Cebrià, A. / Fontugne, M.

Long Citation: El model microlaminar geomètric a la Catalunya meridional: aportacions del projecte d’investigació de la serra de Font-Rubí (Alt Penedès). In: Estat de la investigació sobre el Neolític a Catalunya, 9è Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà. (Puigcerdà 1992). 34-37.

Url:

Show all dates for Bartrolí et al. 1992a

Back