Short Citation: Barceló 2009

Year: 2008

Author: Barceló, J.A.

Long Citation: La seqüència crono-cultural de la prehistòria catalana. Anàlisi estadística de les datacions radiomètriques de l’inici de l’Holocé a l’edat del ferro, Cypsela 17, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, p. 65-88.

Url:

Show all dates for Barceló 2009

Back