Short Citation: Barceló 2008

Year: 2008

Author: Barceló, J.A.

Long Citation: La incertesa de les cronologies absolutes en arqueologia. Probabilitat i estadística, Cypsela 17, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, p. 23-33.

Url:

Show all dates for Barceló 2008

Back