Short Citation: Armentano/Malgosa 2002

Year: 2002

Author: Armentano, N. / Malgosa, A.

Long Citation: El jaciment de Can Filuà, dades per al món funerari de l’edat del bronze, in: Pirineus i veïns al 3r mil·lenni aC, XII Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà (novembre 2000), Puigcerdà 2002, 681-688 (p. 681).

Url:

Show all dates for Armentano/Malgosa 2002

Back