Short Citation: Alvarez et al. 1996

Year: 1996

Author: Alvarez, R. / Rauret, A.M.

Long Citation: El Neolítico Final en la cueva de les Pixarelles: Actes del Ier. Congrés del Neolític a la Península Ibèrica 1995. Rubricatum I.1, 1996. 439-445.

Url:

  @article{i1996neolitico,
  title={El neolítico final en la cueva de les Pixarelles},
  author={i Dalmau, Anna M Rauret and Arza, Raón Alvarez},
  journal={Rubricatum: revista del Museu de Gavà},
  number={1},
  pages={439--445},
  year={1996},
  publisher={Museu de Gavà}
}
  
Show all dates for Alvarez et al. 1996

Back