Short Citation: Allué et al. 1992

Year: 1992

Author: Allué, E. / Carbonell, E. / Cervera, M.M. / Bermúdez De Castro, J.M. / Boj, I. / Esteban, M. / Estirado, R.M. / Fernández, Y. / Gabarró, J.M. / Hortolà, P. / Lorenzo, C. / Miró, J.M. / Ollé, A. / Pastó, I. / Perales, C. / Prats, J.M. / Rodríguez, X.P. / R

Long Citation: Picamoixons: un assentament estratègic dels darrers caçadors-recol·lectors. Arqueologia d’intervenció 1 (Tarragona 1992).

Url:

  @book{allue1992picamoixons,
  title={Picamoixons: un assentament estratègic dels darrers caçadors-recol·lectors},
  author={Allué, E. and Carbonell, E. and Cervera, M.M. and Bermúdez de Castro, J.M. and Boj, I. and Esteban, M. and Estirado, R.M. and Fernández
Jalvo, Y. and Gabarró, J.M. and Hortolà, P. and Lorenzo, C. and Miró, J.M. and Ollé, A. and Pastó, I. and Perales, C. and Prats, J.M. and
Rodríguez, X.P. and Rosell, J. and Sala, R., Vallverdú, J. and Vaquero, M. and Vergés, J.M.},
  year={1992},
  publisher={Museu d'Hist{\`o}ria de Tarragona}
}

  
Show all dates for Allué et al. 1992

Back