Short Citation: Aliaga et al. 2002

Year: 2002

Author: Aliaga, S. / Bassols, I. / Daví, D. / Lleonart, R. I Lou, A.

Long Citation: L’excavació arqueològica de l’hipogeu calcolític de la Costa de can Martorell (Dosrius, el Maresme), in: Pirineus i veïns al 3r mil·lenni aC, XII Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà (novembre 2000), Puigcerdà 2002, 539-550 (esp. 545)

Url:

Show all dates for Aliaga et al. 2002

Back