Short Citation: Albert et al. 1996

Year: 1996

Author: Albert, R.M. / Mangado, X. / Olmedo, C. / Orri, E. I Vargas, A.

Long Citation: Memòria de l’excavació d’urgència de Santa Digna-El Pla de la Girada. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya 1996. Unpublished.

Url:

Show all dates for Albert et al. 1996

Back