Short Citation: Agustí et al. 1987

Year: 1987

Author: Agustí, B. / Alcalde, G. / Burjachs, F. / Buxó, R. / Juan-Muns, N. / Oller, J. / Ros, M.T. / Rueda, J.M. I Toledo, A.

Long Citation: Dinàmica de la utilització de la cova 120 per l’home en els darrers 6.000 anys. Sèrie monogràfica, 7, Centre d’investigacions Arqueològiques (Girona 1987).

Url:

  @article{agusti1987dinamica,
  title={Dinàmica de la utilització de la Cova 120 per l’home en els darrers 6.000 anys},
  author={Agustí, Bibiana and Alcalde, G and Burjachs, F and Buxó, R and Juan-Muns, N and Oller, J and ROS, M{\textordfeminine} T and Rueda, JM and Toledo, A},
  journal={Sèrie monogràfica},
  volume={7},
  pages={159},
  year={1987}
}
  
Show all dates for Agustí et al. 1987

Back