Short Citation: Alin 1923

Year: 1923

Author: Alin, J.

Long Citation: J. Alin, Stenåldern i Götaälvsområdet. In: G. Sarauw, J. Alin (eds.), Götaälvsområdets fornminnen (Göteborg 1923). 98-115.

Url:

  @incollection{alin1923stenaaldern,
  title={Stenåldern i Götaälvsområdet},
  author={Alin, J.},
  booktitle={Götaälvsområdets fornminnen},
  editor={Sarauw, G. and Alin,  J.},
  pages={98-115},
  year={1923},
  publisher={Elander}
}

  
Show all dates for Alin 1923

Back