Short Citation: Hallgren 2004

Year: 2004

Author: Hallgren, F.

Long Citation: Trössla, efterundersökning av en grustagen trattbägarboplats i Östra Södermanland. SAU Rapport 7, 2004.

Url:

  @article{hallgren2004trossla,
  title={Trössla, efterundersökning av en grustagen trattbägarboplats i Östra Södermanland},
  author={Hallgren, F.},
  journal={SAU Rapport},
  volume={7},
  year={2004}
}

  
Show all dates for Hallgren 2004

Back