Short Citation: Olsson 1997

Year: 1997

Author: E. Olsson

Long Citation: E. Olsson, Nivå, kronologi och samhälle. Om östsvensk gropkeramik. In: A. Åkerlund, S. Bergh, J. Nordbladh, J. Taffinder, (eds), Till Gunborg. Arkeologiska samtal. SAR 33 (Stockholm1997) 441-453.

Url:

  @article{olsson1997nivaa,
  title={Nivå, kronologi och samhälle. Om
östsvensk gropkeramik},
  author={Olsson, E.},
  editor={A. Åkerlund and S. Bergh and J. Nordbladh and J. Taffinder},
  journal={Till Gunborg. Arkeologiska samtal. SAR},
  number={33},
  pages={441--453},
  year={1997}
}

  
Show all dates for Olsson 1997

Back