Short Citation: Hultberg 1979

Year: 1979

Author: U. Hultberg

Long Citation: Säve 57 Svensby. Långdös, yngre stenålder. Undersökningsrapport. Fyndrapporter 1979, 45–134.

Url:

  @misc{hultberg1979save,
  title={Säve 57 Svensby. Långdös, yngre stenålder},
  author={Hultberg, U},
  year={1979},
  journal={Fyndrapporter},
  pages={45--134}
}

  
Show all dates for Hultberg 1979

Back