Short Citation: Larsson 1986

Year: 1986

Author: L. Larsson

Long Citation: L. Larsson, Skåne under sen trattbägarkultur. In: Ch. Adamsen, K. Ebbesen (eds.), Stridsøksetid i Sydskandinavien (København 1986). 146-155.

Url:

  @incollection{larsson1986skaane,
  title={Skåne under sen trattbägarkultur},
  author={Larsson, L.},
  booktitle={Stridsøksetid i Sydskandinavien},
  year={1986},
  pages={146-155}
}

  
Show all dates for Larsson 1986

Back