Short Citation: Löfstrand 1974

Year: 1974

Author: L. Löfstrand

Long Citation: Yngre stenålderns kustboplatser : undersökningarna vid Äs och studier i den gropkeramiska kulturens kronologi och ekologi (Uppsala1974).

Url:

  
@book{GBV-115572279,
 author = {Löfstrand, Lars},
 title = {Yngre stenålderns kustboplatser : undersökningarna vid Äs och
studier i den gropkeramiska kulturens kronologi och ekologi},
 year = {1974},
 address = {Uppsala},
}
  
Show all dates for Löfstrand 1974

Back