Short Citation: Särlvik 1965

Year: 1965

Author: I. Särlvik

Long Citation: I. Särlvik, Undersökning av en dös i Jörlanda. Bohusläns Hembygdsförbunds Årsskrift 1965. 19–24.

Url:

  @article{sarlvik1965undersokning,
  title={ Undersökning av en dös i Jörlanda},
  author={Särlvik, Ingegerd},
  journal={Bohusläns Hembygdsförbunds Årsskrift},
  pages={19--24},
  year={1965}
}

  
Show all dates for Särlvik 1965

Back