Short Citation: Güthlein 1996

Year: 1996

Author: A. Güthlein

Long Citation: A. Güthlein, Neolitisk keramik i Häl­singland. En jämförande studie av keramikmate­rialet från RAÄ 127, 129 och 130 i Jättendal sn samt RAÄ 68 i Enånger sn (Hedningahällan). Neolithic pottery in Hälsingland. A comparative study of pottery from Raä 127, 129 and 130 in Jättendal parish and Raä 68 in Enånger parish (Hedningahällan). UMARC.

Url:

Show all dates for Güthlein 1996

Back