Short Citation: Tillväxten 1961

Year: 1961

Author: Tillväxten

Long Citation: Tillväxten, Statens Historiska Museum och Kungl. Myntkabinettet. Samlingarnas tillväxt 1961 (Stockholm 1961).

Url:

  @book{myntkabinettet1961tillvaxten,
  title={Tillväxten},
  author={Myntkabinettet, Kungl and others},
  year={1961},
  publisher={Statens historiska museum}
}

  
Show all dates for Tillväxten 1961

Back