Short Citation: Furholt 2003

Year: 2003

Author: M. Furholt

Long Citation: Die absolutchronologische Datierung der Schnurkeramik in Mitteleuropa und S├╝dskandinavien (Bonn2003).

Url:

  

@book{GBV-376659181,
 author = {Furholt, Martin},
 title = {Die absolutchronologische Datierung der Schnurkeramik in
Mitteleuropa und S├╝dskandinavien},
 year = {2003},
 address = {Bonn},
}
  
Show all dates for Furholt 2003

Back