Short Citation: Cullberg 1961

Year: 1961

Author: C. Cullberg

Long Citation: C. Cullberg, Några problem kring en megalitgrav. Falköpings västra sn nr 20. Fornvännen 56, 1961, 225–235.

Url:

  @misc{cullberg1961nagra,
  title={Några problem kring en megalitgrav. Falköpings västra sn nr 20},
  author={Cullberg, C.},
  year={1961},
  journal={Fornvännen}
  volume={56},
  pages={225--235}
}

  
Show all dates for Cullberg 1961

Back