Short Citation: Fredsjö 1963

Year: 1963

Author: Å. Fredsjö

Long Citation: Å. Fredsjö, En stenåldersboplats vid Dafter i Skee socken. Bohusläns Hembygdsförbunds Årsskrift 1963, 47–61.

Url:

  @article{fredsjo1963stenaaldersboplats,
  title={En stenåldersboplats vid Dafter i Skee socken},
  author={Fredsjö, Å.},
  journal={Bohusläns Hembygdsförbunds Årsskrift},
  year={1963},
  pages={47-61}
}

  
Show all dates for Fredsjö 1963

Back