Short Citation: Thorsen 1980

Year: 1980

Author: Thorsen, S.

Long Citation: „Klokkehøj” ved Bøjden. Et sydvestfynsk dyssekammer med velbevaret primærgrav. Kuml 1980, 1981, 105--46.

Url:

  @article{thorsen1981klokkehoj,
  title={„Klokkehøj” ved Bøjden. Et sydvestfynsk dyssekammer med velbevaret primærgrav},
  author={Thorsen, S.},
  journal={Kuml 1980},
  pages={105--46},
  year={1981}
}

  
Show all dates for Thorsen 1980

Back