Short Citation: Soares 1999

Year: 1999

Author: A. M. Soares

Long Citation: Soares, A.M. (1999): “Megalitismo e Cronologia Absoluta”, en II Congreso de Arqueología Peninsular: 689-706. Zamora (1996), Zamora, Fundación Rei Afonso Henríques.

Url:

Show all dates for Soares 1999

Back