Short Citation: Rahbek/Rasmussen 1996

Year: 1996

Author: Rahbek, U.; Rasmussen, K. L.

Long Citation: Danske arkæologiske 14C-dateringer, København 1995. Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1995, Det Arkæologiske Nævn, København (1996) 296-315.

Url:

Show all dates for Rahbek/Rasmussen 1996

Back