Short Citation: Rahbek/Rasmussen 1994

Year: 1994

Author: Rahbek, U.; Rasmussen K. L.

Long Citation: Danske arkæologiske 14C-dateringer, København 1993. Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1993, Det Arkæologiske Nævn, København (1994) 276-288.

Url:

Show all dates for Rahbek/Rasmussen 1994

Back