Short Citation: Tarrús 1987

Year: 1987

Author: Tarrús, J.

Long Citation: El Megalitisme de l'Alt Empordà (Girona): els constructors de dòlmens entre el neolític mitjà i el calcolític a l'Albera, Serra de Roda i Cap de Creus. In: Cota zero: revista d'arqueologia i ciència / 3, 1987. 36-54.

Url:

  @article{tarrusmegalitisme,
  title={El Megalitisme de l'Alt Empordà (Girona): els constructors de dòlmens entre el neolític mitjà i el calcolític a l'Albera, Serra de Roda i Cap de Creus},
  author={Tarrús, J.},
  journal={Cota zero: revista d'arqueologia i ciència},
  number={3},
  pages={36--54},
  year={1987}
}

  
Show all dates for Tarrús 1987

Back