Short Citation: Molist et al. 2012

Year: 2012

Author: Molist, M. / Gibaja, J. F. / Bofill, M. / Borrell. F. / Bosch, J. / Buxó, R. / Chambon, P. / Clop, X. / Gómez, A. / Nadal, J. / Oliva, M. / Ortiz, A. / Saña, M. / Vicente, O.

Long Citation: La caserna de Sant Pau del camp (Barcelona): Una aproximación a los modelos de circulación de productos e ideas en un contexto funerario postcardial. In: Congrés Internacional Xarxes al Neolític – Neolithic Networks Rubricatum. Revista del Museu de Gavà, 5 (Barcelona 2012). 449-458.

Url:

  @article{molist2012caserna,
  title={La caserna de Sant Pau del camp (Barcelona): Una aproximación a los modelos de circulación de productos e ideas en un contexto funerario postcardial},
  author={Molist, M. and Gibaja, J. F. and others},
  year={2012},
  publisher={Museu de Gavà}
}
  
Show all dates for Molist et al. 2012

Back